Hastanemizin seminer salonunda düzenlenen eğitimde, personelin iş yaparken dikkat etmeleri gereken durumlar ve kişisel sağlıklarını korunmaları

 konusunda İş Güvenliği Uzmanı  tarafından eğitim verildi.

Eğitimde, uyulması gereken kurallar ve kullanılan malzemelerdeki uyarı işaretlerinin ne anlama geldiği görsel ve uygulamalı sunum ile anlatıldı. İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlarla ilgili bilgilendirmenin yanı sıra, iş yeri temizliği ve düzeni, kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, elle kaldırma ve taşıma, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, güvenlik ve sağlık işaretleri, yangın, iş yerindeki tehlikeler, meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, ilk yardım, mesleki yeterlilik gibi konularda iş güvenliği uzmanı  tarafından bilgilendirici sunumlar yapıldı.