Bursa'da Özel ve Kamu Hastanelerinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak çalışmıştır.2002-2015 yılları arasında çalıştığı Zübeyde Hanım Doğum Hastanesi'nde Yenidoğan Yoğun Bakım kurucu hekim olarak görev yaptı.2019 'dan itibaren hastanemizde çalışmaktadır.

 

Lise: Bursa Anadolu Lisesi (1978)

Üniversite: İstanbul Üni. Tıp Fakültesi ve Uludağ Üni. Tıp Fakültesi (1978-1984)

Tıpta Uzmanlık Eğitimi: Samsun 19 Mayıs Üni. Tıp Fakültesi (1987-1991)

 

Zorunlu Hizmet: Trabzon Aile Planlaması / Ana Çocuk Sağlığı Merkezi (1984-1986)

 

Sertifikasyon: Sağlık Bakanlığı/Neonatal Resusitasyon Programı (NRP)

Sağlık Bakanlığı/Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Programı (ÇİLYAD)